Ziyaretçiler

Bu Site Google Analytics Tarafından İzlenmektedir

Tütün ve Bağ-Kur Kesinti Belgesi

2926 sayılı tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar kanununa tabi sigortalıların prim borçlarının ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilmesini öngören 08.01.1994 tarihli ve 94 / 5173 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 01.04.1994 tarihinde başlatılmıştır. Bu uygulama tüm tarım ürünleri gibi tütünde de başlamış ve halen uygulanmaktadır. Kesintinin uygulandığı ilk yıllarda tütün üreticileri tarafından pek beğenilmeyen bu uygulama, özellikle yaş sınırını doldurmuş olan üreticiler tarafından, emekli olmak için kullanılmaya başlanmıştır. Tekel ve tütün şirketleri üreticilerinden aldıkları tütünlerin bedellerinden %1 olarak kestikleri bağ-kur primlerini, kesintiyi takip eden ayın sonunda ilgili şehrin Bağ-kur İl Müdürlüğü hesabına aktarmakta ve isim listelerini göndermektedir. Bu uygulama 1994 yılından bu yana devam etmektedir.

Tütünlerden yapılan kesintileri (stopaj, Bağkur Primi, Savunma Sanayi Fonu, Diğer, vb.) Tekel’in verdiği ekspertiz makbuzlarında, tütün şirketleri ise kestikleri müstahsil makbuzunda gösterip üreticilere vermişlerdir. Üreticiler verilen makbuzları genelde kaybettiklerinden kendi isimlerine ait yapılan kesinti belgelerini arar olmuşlardır. Tütünlerin satıldığı Tekel veya tütün şirketlerine dilekçe ile müracaatlar sonucu bu kesinti belgeleri elde edilmektedir. Burada önemli olan husus tütünün satıldığı Tekel veya tütün şirketine müracaat edilmelidir. Tütün bedelinden bağ-kur pirimi kesilmiş ve bağkur’un hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. 1994 yılından önceki tütün bedellerinden kesinti olmadığı için emeklilik için kullanılmamaktadır.

2003 yılı öncesi aile reisi olmayan bayanlardan yapılan kesintileri Bağkur kabul etmemekte idi. Bu durumda iş mahkemelerine gidilerek sorun çözülüyordu. Ancak 26.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de 6270 sayılı kanunun 13. maddesi yayınlandıktan sonra 2003 yılından önce aile reisi olmayan bayanlardan yapılan bağkur kesintilerini iş mahkemesine gitmeden Sosyal Güvenlik Kurumu bayanların adına tescil etmektedir.

Erkek ve kadın tütün üreticileri kesinti yapılan aydan itibaren o yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süreyi borçlanabilmektedir. Tütün üretimi ve kesintisi bir sonraki yılda da varsa borçlanma yıl boyu yapılmaktadır. Arada varsa boş olan yıllar için ziraat odası kaydı, tarımsal kooperatif kaydı gibi kayıtlar bulunabilirse o yıllar da borçlanılabilmektedir.

1990’lı yıllarda Tekel’in dışında onlarca tütün şirketi sektörde faaliyet göstermekte idi. İflaslar, şirket birleşmeleri gibi sebeplerle günümüzde bir elin parmakları sayısınca kalan tütün şirketleri ile eski yıllarda tütününü satmış olan tütün üreticileri bağ-kur kesinti belgesi almakta muhatap bulamamaktadırlar. Eski tütün şirketlerinden Üniversal ve Vertab SOCOTAB altında, Herman, Dimon ve Spierer ALLİONCE ONE altında, Türkiye ve Tütün Limited ise T.T.L. bünyelerinde olduğundan, eski tütün kayıtları yeni şirketlerde aranmalıdır. Bunun yanında RODOP ile ALTAB Şirketleri birleşmiş ancak mahkemelik durumlar sonucu bağkur kesinti evrakları ilgili şirketlerde olmayıp SGK'nın (Konak Arşivi) arşivinde olduğu bilinmektedir.

Tütün şirketleri Bağ-kur kesintilerini şirket merkezlerinin olduğu İzmir’deki SGK hesabına yatırmaktadırlar. Kesintilerin tütün üretiminin yapıldığı ildeki SGK’nın hesabına yatırılması ile tütün üreticileri kesinti bilgilerine daha kısa sürede ulaşarak, gereksiz yazışmalar yapılmayacaktır. Özellikle Ege, Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde tütün şirketlerine satılmış tütünlere ait bağkur kesinti belgelerini almak için TAPDK'nın internet adresinde tütün ticareti yapan şirketlerin iletişim adreslerine  

                   (http://www.tapdk.gov.tr/piyasa_duzenlemeleri/tutun_piyasasi/tp-2.htm) müracaat edilmelidir.

Tekel’e tütün satmış üreticiler, tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden bağkur kesinti belgelerini alabilirler. Bilgi edinme yoluyla

                                    (http://www.ttagayrimenkul.gov.tr/tr/iletisim/bilgi-edinme.aspx)

adresinden veya aşağıda verilen linkte yazılı dilekçe örneği ile (faks-mektup) müracaatları değerlendirilmektedir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ: 

 

http://mgulesci.wix.com/metingulesci

 

Faks Numarası            :(0312) 211 08 27-211 08 28 -211 08 19    

Yazışma Adresi: tta GAYRİMENKUL  A.Ş. Genel Müdürlüğü

Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliğ Serpmeleri no:4  Etimesgut/ ANKARA

Genel Müdürlük tel: 0 312- 211 08 21
                                211 08 22
                                211 08 23
                                211 08 24 'den 111

Bunun yanında Tekel’in anason ve üzüm alımları ile ilgili arşiv kayıtları tta Gayrimenkul AŞ. Genel Müdürlüğüne tam olarak ulaşmamıştır. Anason ve üzüm üreticilerinin başvuruları eldeki eksik kayıtlar taranarak verilmektedir. Üzüm ve anason üreticilerinin Bağ-kur kesinti belgesine ulaşma şansları daha azdır

Sayın tütün üreticileri Tekel veya Tütün Şirketinden alacağınız belgede adınıza yapılan kesintinin Bağ-kur'un hesabına yatırılmış olması gereklidir. Alacağınız belge Bağ-kur arşivinde adınıza yapılan kesinti evrağının bulunması içindir. Kısaca arşivde yol haritasıdır.

Tütün 2002 yılından bu yana yazılı sözleşme esasına göre üretilmektedir. Yazılı sözleşme yapılırken üreticinin ziraat odasına kaydı ile odadan alınmış çiftçi belgesi istenmektedir. 01.10.2008 tarihinden itibaren ziraat odasına kayıtlı her çiftçi diğer meslek odalarında olduğu gibi Bağ-kur’lu sayılmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !