Ziyaretçiler

Tütün İhracatı


Ülkemizde bugün her biri ayrı özelliklere haiz çok sayıda tütün tip ve menşeinin tarımı yapılmaktadır. Coğrafik anlamda dört ayrı tütün üretim bölgesinden söz etmek mümkündür. Bunlar Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir. Oriental tip tütün menşelerinin kalite değerleri ile üretildikleri bölgelerin ekolojik koşulları arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle, Oriental  (Şark) tipi tütünlerinin tütün piyasalarında menşe terimi, tip terimine göre her zaman daha önemli bir anlam ifade eder. Bu tütünler genellikle üretildikleri yerlerin isimleriyle tanımlanır. Kendi üretim bölgelerinin ekolojik koşulları dışında üretilen menşeiler, bazı genetik ve biyolojik özelliklerini koruyabilirlerse de, piyasada aranmalarının nedeni olan karakteristik ticari niteliklerini gösteremezler.
Türkiye'de Ege Bölgesi tütün üretim alanı, miktarı ve ihracattaki payı ile ilk sırayı almaktadır. Bu bölgede üretilen tütünler uluslararası piyasada İzmir tütünleri olarak tanınırlar. Genellikle küçük yapraklı, sapsız, karınlıca, açık sarı- açık kırmızı renkli, ince damarlı, kıvırcık görünüşlü, kuvvetli bir dokuya sahiptirler.

 

İHRACATIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

(01.01.2008 - 31.12.2008)

BÖLGE

MİKTAR            (Kg)

%

 DEĞER               ($)

%

EGE

68.558.554

45,09

315.122.921

73,55

KARADENİZ

31.696.617

20,85

84.947.605

19,83

MARMARA

860.488

0,57

2.550.064

0,60

DOĞU / G.DOĞU

47.397.252

31,18

25.010.526

5,84

DİĞER

3.520.477

2,31

811.228

0,18

GENEL TOPLAM

152.033.388

100,00

428.442.344

100,00

Kaynak:TAPDK

 

 

 

 


Ege Bölgesinde üretilen İzmir menşei tütünlerin çeşitli tipleri % 0,5 - 1 arası alkaloit (nikotin) ve %15 - 21 arası indirgen şeker oranlarına sahiptirler. Nikotini düşük, yanmaları yavaş, tatlı içimli, kokulu tütünler olan Ege bölgesi tütünleri, sert karakterli harmanların sertliğini azaltma, yavan içimli harmanları tatlılaştırma ve nötr harmanlara koku verme özellikleri nedeniyle harmanları ıslah eder, sos (katkı maddeleri) emiciliği iyi, blend sigara harmanlarının vazgeçilmez elemanı olup, sigara imalatçıları tarafından aranmaktadır. Günümüzde harmanlarda kullanma oranı azaltılmışsa da hala aranan bir tiptir. Yıllar itibariyle tütün ihracatımızın 2/3'ünden fazlasını Ege tütünleri teşkil etmektedir.

2009 yılında 2008 yılına göre %35 lik azalışla tütün ihracatımız yaklaşık 99.000 ton'a gerilemiştir. Değer olarak 2008 yılına göre yaklaşık%15'lik artışla 491 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin en önemli tütün alıcısı ABD'ye yapılan ihracatımız, 2008 yılına göre 2009'da %95 artarak yaklaşık 169 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.Bunun yanında AB ülkelerine yönelik olarak 2008 yılında 201 milyon dolarlık ihracata karşılık 2009 yılında 180 milyon dolar gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki tabloda ülkeler bazında 2008 yılı içerisinde yapılan tütün ihraç miktarları ile değerleri verilmiştir.

İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

(01.01.2008 - 31.12.2008)

 

SIRA
NO

ÜLKE ADI

MİKTAR                         (Kg)

DEĞER                         ($)

1

ABD

21.286.143

85.714.124

2

ALMANYA

10.824.066

30.266.670

3

ARJANTİN

839.670

5.771.486

4

AZERBAYCAN

292.677

98.605

5

BİRLEŞİK ARAP EMİ.

85.359

72.555

6

BELÇİKA

15.306.200

58.048.699

7

BOLİVYA

8.705

34.723

8

BREZİLYA

2.003.998

10.117.906

9

BULGARİSTAN

1.681.461

1.182.658

10

ÇEK CUMHURİYETİ

2.521.010

5.569.235

11

DANİMARKA

401.818

3.597.923

12

DOMİNİK CUM.

30.135

202.306

13

EKVATOR

20.160

142.240

14

ENDONEZYA

8.360.717

27.618.930

15

FAS

280.832

469.538

16

FİLİPİNLER

4.544.019

6.516.418

17

FRANSA

5.062.862

11.920.525

18

GÜNEY AFRİKA CUM.

342.900

990.044

19

GÜNEY KORE

825.990

6.254.627

20

GUATEMALA

20.055

139.784

21

GÜRCİSTAN

388.595

215.516

22

HAİTİ

38.010

23.946

23

HIRVATİSTAN

311.850

558.212

24

HİNDİSTAN

131.670

1.463.824

25

HOLLANDA

6.231.420

42.632.768

26

HONG KONG

39.600

7.920

27

İNGİLTERE

534.600

102.366

28

İSPANYA

1.592.168

3.871.182

29

İSVİÇRE

1.493.040

11.006.020

30

İTALYA

613.834

2.198.945

31

JAPONYA

779

6.248

32

KANADA

253.069

288.844

33

KAZAKİSTAN

538.440

1.796.973

34

KIRGIZİSTAN

101.100

35.647

35

KORE

230.400

1.864.841

36

KOSTA RİKA

30.240

208.280

37

LİTVANYA

810.330

4.862.437

38

LÜKSEMBURG

30.240

263.138

39

MACARİSTAN

165.419

579.660

40

MALEZYA

1.932.373

5.690.714

41

MEKSİKA

1.254.960

6.636.278

42

MERSİN SER. BÖL.

177.360

445.625

43

MISIR

4.224.960

2.864.059

44

MOLDOVA

115.830

35.486

45

ÖZBEKİSTAN

38.220

295.558

46

PARAGUAY

192.297

159.607

47

POLONYA

6.698.640

13.045.605

48

PORTEKİZ

1.349.850

9.445.159

49

ROMANYA

1.838.890

6.974.513

50

RUSYA

16.432.746

19.880.338

51

SENEGAL

10.080

25.502

52

SIRBİSTAN

298.670

1.288.851

53

SİNGAPUR

131.040

794.506

54

ŞİLİ

84.000

608.160

55

UKRAYNA

4.983.216

8.387.824

56

URUGUAY

142.412

309.034

57

ÜRDÜN

100

274

58

VİETNAM

28.843

61.741

59

YUNANİSTAN

23.825.320

24.777.747

GENEL TOPLAM

152.033.388

428.442.344

Kaynak:TAPDK

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !